Logo

Beacon Engineering

Beacon Engineering AB arbetar med att stödja kunden från ax till limpa i byggrelaterade projekt.

Affärsidén är att tillhandahålla kvalificerade tjänster inom ingenjörsteknik och management i installationsintensiva projekt för en effektiv ledning under planering och utförande.

Uppdragen utförs systematiskt med inarbetade metoder och rutiner för att säkerställa att beställarens och övriga projektintressenters behov blir tillgodosedda.

Vårt arbete präglas av god planering, ordning och reda, proaktivt agerande och god kommunikation i syfte att identifiera, bevaka och tillgodose kundens behov.

Företaget arbetar efter ett kvalitets och miljöledningssystem som är utformat av Konsultgruppen inom Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) vilket är samordnat mellan standarden ISO 9001:2000 samt ISO 14001:1996.

Beacon Engineerings system för genomförande av projekt är baserat på "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)" upprättat av Project Management Institute (PMI).

Företaget startade verksamheten 2007.


Medarbetare

Lars Palmgren

Lars Palmgren

Lars har en gedigen erfarenhet av planering och genomförande av bygg och installationsprojekt med en bakgrund som installationskonsult samt som projektledare inom industrin.

Lars är anställd sedan 2007 och är född 1958.

Mats Löfgren

Mats Löfgren

Mats har en bakgrund som projektledare inom industrin samt som projektledare på entreprenadföretag vilket har givit honom en stor erfarenhet av planering och genomförande av bygg och installationsprojekt.

Mats är anställd sedan 2008 och är född 1963.