Logo

Trevliga länkar

www.belok.se

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor. All heder för verktyget avseende LCC-beräkning som är enkelt att använda.

www.stem.se

Energimyndighetens hemsida. En riktig hit och en källa till mängder av information om energieffektivisering, energideklaration, statistik, energiförsörjning mm.

www.pmi.org

PMI är världens största organisation för organiserade projektledare. En riktigt bra site för navelskåderi i projektledning.