Logo

Beacon Engineering AB strävar efter att vara en trygg och pålitlig samarbetspartner.

Vad gör Beacon Engineering?

Affärsidén är att tillhandahålla kvalificerade tjänster inom ingenjörsteknik och management - Det bästa ur två världar.

Vi utför uppdrag inom projektledning, installationsledning, projekteringsledning, byggledning samt energieffektivisering.

Som namnet antyder är företagets strävan att vara en trygg och pålitlig samarbetspartner. Vår målsättning är att Du som kund ska uppleva att vår kompetens liksom servicegrad är hög och därför önskar en långvarig relation.

Vi bistår Dig i att forma byggprojekt i allmänhet och installationsintensiva projekt i synnerhet till framgång genom att bidra till en effektiv styrning under planerings och utförandeskedet.

Vi vill inte bara ha Dig som kund - utan endast som nöjd kund.


Hur arbetar Beacon Engineering?

Projekten genomförs på olika sätt helt beroende av vilket behov som kunden har och vilka förutsättningar som gäller för projektet.

Det kan tex gälla kundens policys och mål, interna system för projektstyrning - miljöledning - kvalitet, entreprenadformer, den egna organisationens medverkan, driftorganisationens kompetens och kapacitet mm.

Vi är ödmjuka inför detta och vår arbetsinsats anpassas helt och fullt till kundens situation och önskemål.

  • Vi fungerar som navigatör och styrman - Kunden är kapten.
  • Vi ger information och rekommendationer - Kunden beslutar.
  • Vi styr projektet till ett lyckosamt slut - Kunden har kontrollen.

Kort sagt, vi assisterar kunden med stöd av vår kunskap och vårt engagemang.